« back
XİDMƏTLƏR VƏ SERTİFİKATLAŞMA
 • Xüsüsi torpaq işləri
 • - Ankerlərin torpağa bərkildilməsi və binaların torpqda divar üsülu ilə tikilməsi
  - Enmə quyularının və kessonların qurulması
 • Beton və dəmir-beton konstruksiyalarının quraşdırılması
 • Metall konstruksiyalarının quraşdırılması
 • Ağaç konstruksiyalarının quraşdırılması
 • Fasad işləri
 • Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri
 • Hidrotexniki işlər
 • - Sualtı-texniki işlər
  - Dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi
  - Limanların tikintisi
  - Pirslərin tikintisi
  - Sahillbərkitmə işləri
  - Su anbarları
 • Yol tikintisi
 • - Avtomobil yolları
  - Aerodromların uçuş-enmə zolaqları
  - Elektrik sərnişin nəqliyyat (tramvay, trolleybus və hava-kanat xətləri yolları)
 • Körpülərin, estakadaların və yol otürücələrin tikintisi
 • Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması
 • - Radiorabitə, radio və televiziya qurğuları və güllələr
  - Rezervuallar və qazholderlər (qaz anbarları)
 • Sənayə və mülki obyektlərin tikintisi
 • - Aşırmı 24 Metrədək
  - Aşırmı 24 metr və daha çox
  - Hündürlüyü 65 Metrədək
  - Hündürlüyü 65 metr və daha çox
  - Tutumu 5 Min nəfərədək
  - Tutumu 5 min nəfərdən və daha çox

"AZKAN Group" şirkəti Azərbaycan Respubliksının Qanunvericiliyinə uyğun olaraq müddətsiz lisenziyaya malikdir.